تکلیف 2/ روش تحقیق 30 تا حوزه ای که به رشته خودتان ارتباط دارد و می شود در آن اقدام به انتخاب پایان  

الف:
1.مديريت پروژه ٢.مديريت استراتژی ٣.مديريت منابع انسانی ٤.مديريت تولید ٥.مديريت منابع ٦.مديريت برنامه ریزی ٧.مديريت مالی ٨.برنامه ریزی استراتژی ٩.تحقیق و توسعه ١٠.كنترل پروژه ١١.كنترل هزینه ١٢.بهروری
١٣.مديريت نگهداری و تعمیرات
١٤.TQm ١٥.مديريت راهبردی ١٦. مديريت اجرائی ١٧. بازرگانی داخلی ١٨. بازرگانی خارجی ١٩. بازاریابی
20.مديريت فناوری و اطلاعات
٢١.تحقیق و توسعه بازار ٢٢. مديريت نوآوری ٢٣. كارآرفرینی ٢٤. مديريت تدراكات و تامین ٢٥.Team work ٢٦.

ادامه مطلب  

 

پاورپوینت فصل دوم کتاب مباني سازمان و مديريت رضائیان با موضوع نظریه های سازمان و مديريت، سیر رهیافتدانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب مباني سازمان و مديريت رضائیان با موضوع نظریه های سازمان و مديريت، سیر رهیافت های علمی به مديريت، در قالب ppt و در 40 اسلاید، قابل ویرایش، شامل رهیافت های عمده در سیر نظریه های سازمان و مديريت، رهیافت سنتیدانلود آنلاین

ادامه مطلب  

دانلود فایل ( دانلود پاورپوینت تصمیم گیری و حل مسأله (فصل چهارم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان))  

ما بهترین محصولات را برای رضایت شما گرد آورده ایمبه صفحه دانلود فایل(دانلود پاورپوینت تصمیم گیری و حل مسأله (فصل چهارم کتاب مباني سازمان و مديريت رضائیان))خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب بروید.شما پس از پرداخت هزینه ای ناچیز فایل{دانلود پاورپوینت تصمیم گیری و حل مسأله (فصل چهارم کتاب مباني سازمان و مديريت رضائیان)}را دانلود خواهید کرد عنوان دانلود پاورپوینت تصمیم گیری و حل مسأله (فصل چهارم کتاب مباني سازمان و مديريت رضائیان) فرمت پاورپ

ادامه مطلب  

دانلود فایل ( دانلود پاورپوینت تصمیم گیری و حل مسأله (فصل چهارم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان))  

ما بهترین محصولات را برای رضایت شما گرد آورده ایمبه صفحه دانلود فایل(دانلود پاورپوینت تصمیم گیری و حل مسأله (فصل چهارم کتاب مباني سازمان و مديريت رضائیان))خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب بروید.شما پس از پرداخت هزینه ای ناچیز فایل{دانلود پاورپوینت تصمیم گیری و حل مسأله (فصل چهارم کتاب مباني سازمان و مديريت رضائیان)}را دانلود خواهید کرد عنوان دانلود پاورپوینت تصمیم گیری و حل مسأله (فصل چهارم کتاب مباني سازمان و مديريت رضائیان) فرمت پاورپ

ادامه مطلب  

پاورپوینت فصل اول کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان با موضوع مدیریت و کارآفرینی  

پاورپوینت فصل اول کتاب مباني سازمان و مديريت رضائیان با موضوع مديريت و کارآفرینیدانلود پاورپوینت فصل اول کتاب مباني سازمان و مديريت رضائیان با موضوع مديريت و کارآفرین، در قالب ppt و در 20 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: روش های تحقیق در مديريت تعریف مديريت پنچ نكته اساسی كه زیر بنای مفاهیم كلی مديريت است خرده سیستمسایت باحال

ادامه مطلب  

رسانه چیست ؟  

اگر ما بخواهیم بحث مديريت رسانه را داشته باشیم ، در ابتدا باید بدانیم كه رسانه و سازمان رسانه ای چیست ؟ چه سازمان رسانه ای مد نظرمان است و بعد از آن به سراغ نوع مديريت این رسانه ها برویم و باید اول رسانه و سازمان رسانه ای را بشناسیم . مديريت و سازمان لازم و ملزوم همدیگرند . یعنی مديريت بر یك نوع سازمان و حالا از نوع رسانه ای باید آن سازمان را شناخت . سازمانی كه متفاوت با سازمانهای دیگر است و ویژگیهای خاصی دارد .

ادامه مطلب  

پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان با موضوع مبانی رهبری  

پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب مباني سازمان و مديريت رضائیان با موضوع مباني رهبریدانلود پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب مباني سازمان و مديريت رضائیان با موضوع مباني رهبری، در قالب ppt و در 19 اسلاید، قابل ویرایش، شامل مقدمه، تعریف رهبری، رویکردهای عمده در مطالعات رهبری، خصوصیات و صفات ویژه رهبری، رفتار رهبری، سبک سنج مديريتنور فایل

ادامه مطلب  

پاورپوینت فصل پانزدهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان با موضوع مبانی کنترل  

پاورپوینت فصل پانزدهم کتاب مباني سازمان و مديريت رضائیان با موضوع مباني کنترلدانلود پاورپوینت فصل پانزدهم کتاب مباني سازمان و مديريت رضائیان با موضوع مباني کنترل، در قالب ppt و در 23 اسلاید، قابل ویرایش، شامل مقدمه، تعریف کنترل، فراگرد کنترل، تعیین معیارها و ضوابط کنترل، انواع معیارها و استانداردها، مقایسه نتایج عملکردها بافروشگاه محصولات دانشجویی

ادامه مطلب  

پاورپوینت فصل هشتم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان با موضوع سازماندهی و طراحی سازمان  

پاورپوینت فصل هشتم کتاب مباني سازمان و مديريت رضائیان با موضوع سازماندهی و طراحی سازماندانلود پاورپوینت فصل هشتم کتاب مباني سازمان و مديريت رضائیان با موضوع سازماندهی و طراحی سازمان، در قالب ppt و در 38 اسلاید، قابل ویرایش، شامل مقدمه، فراگرد سازماندهی رسمی، مراحل سازماندهی رسمی، طراحی واحدهای سازمانی، سازماندهی بر مبنایدانلود بانک فایل

ادامه مطلب  

پاورپوینت فصل ششم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان با موضوع برنامه ریزی و مدیریت راهبردی  

پاورپوینت فصل ششم کتاب مباني سازمان و مديريت رضائیان با موضوع برنامه ریزی و مديريت راهبردیدانلود پاورپوینت فصل ششم کتاب مباني سازمان و مديريت رضائیان با موضوع برنامه ریزی و مديريت راهبردی، در قالب ppt و در 28 اسلاید، قابل ویرایش، شامل مقدمه، راهبرد (استراتژی)، مراتب راهبرد (سطوح سه گانه راهبردها در سازمان)، راهبرد سطح سازمان مادرفرهنگ فایل

ادامه مطلب  

پاورپوینت فصل پنجم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان با موضوع مبانی برنامه ریزی  

پاورپوینت فصل پنجم کتاب مباني سازمان و مديريت رضائیان با موضوع مباني برنامه ریزیدانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب مباني سازمان و مديريت رضائیان با موضوع مباني برنامه ریزی، در قالب ppt و در 39 اسلاید، قابل ویرایش، شامل مقدمه، اهمیت و ضرورت برنامه ریزی، تعریف برنامه ریزی، هدف از برنامه ریزی، اولویت برنامه ریزی، انواع برنامه ریزی،مدرسه آنلاین

ادامه مطلب  

پاورپوینت فصل دهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان با موضوع مدیریت منابع انسانی  

پاورپوینت فصل دهم کتاب مباني سازمان و مديريت رضائیان با موضوع مديريت منابع انسانیدانلود پاورپوینت فصل دهم کتاب مباني سازمان و مديريت رضائیان با موضوع مديريت منابع انسانی، در قالب ppt و در 18 اسلاید، قابل ویرایش، شامل مقدمه، مراحل عمده فراگرد مديريت منابع انسانی، فراگرد مديريت منابع انسانی، کارمندیابی، انتخاب، توجیه و راهنماییفایل سوگند

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت خلاقیت و نوآوری (فصل سوم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان)  

دانلود پاورپوینت خلاقیت و نوآوری (فصل سوم کتاب مباني سازمان و مديريت رضائیان)
دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی فصل سوم کتاب مباني سازمان و مديريت
دکتر علی رضائیان با عنوان خلاقیت و نوآوری در حجم 30 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل

فروشگاه جامع تحقیقات دانشگاهی

ادامه مطلب  

پاورپوینت فصل سوم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان با موضوع خلاقیت و نوآوری  

پاورپوینت فصل سوم کتاب مباني سازمان و مديريت رضائیان با موضوع خلاقیت و نوآوریدانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب مباني سازمان و مديريت رضائیان با موضوع خلاقیت و نوآوری، در قالب ppt و در 30 اسلاید، قابل ویرایش، شامل تعریف خلاقیت، ارتباط خلاقیت و برنامه ریزی، موانع خلاقیت، نوآوری در سازمان های یادگیرنده، فراگرد نوآوری در محصولفدک فایل

ادامه مطلب  

پاورپوینت فصل نهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان با موضوع هماهنگی  

پاورپوینت فصل نهم کتاب مباني سازمان و مديريت رضائیان با موضوع هماهنگیدانلود پاورپوینت فصل نهم کتاب مباني سازمان و مديريت رضائیان با موضوع هماهنگی، در قالب ppt و در 25 اسلاید، قابل ویرایش، شامل مقدمه، تعریف هماهنگی، تفکیک، ترکیب، ساز و کارهای ایجاد هماهنگی و نحوه استفاده از آن ها، اصول ایجاد هماهنگی، عوامل تعیین کنندهفایل دانشمند

ادامه مطلب  

پاورپوینت فصل هفتم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان با موضوع عناصر و مفاهیم سازماندهی  

پاورپوینت فصل هفتم کتاب مباني سازمان و مديريت رضائیان با موضوع عناصر و مفاهیم سازماندهیدانلود پاورپوینت فصل هفتم کتاب مباني سازمان و مديريت دکتر علی رضائیان با عنوان عناصر و مفاهیم سازماندهی در حجم 21 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل با فرمت پاورپوینت و قابلیت ویرایش جهت ارائه کلاسی برای درسهای مباني سازمان و مديريت، اصول مديريت docdl

ادامه مطلب  

دانلود فایل ( نقش و اهميت مديريت دانش در سازمان هاي يادگيرنده)  

امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شویدهموطن گرامی سلام.به صفحه ی دانلود _نقش و اهمیت مديريت دانش در سازمان های یادگیرنده_خوش امدید.امیدوارم بهره کافی را از نقش و اهمیت مديريت دانش در سازمان های یادگیرنده ببرید نقش و اهمیت مديريت دانش در سازمان های یادگیرنده، در قالب پی. دی. اف و در 9 صفحه، شاملچکیده، مقدمه، ادبیات نظری تحقیق، مديريت دانش، استراتژی های مديريت دانش، سازمان یادگیرنده، مديريت دانش و سازمان یادگیرنده،

ادامه مطلب  

پاورپوینت فصل شانزدهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان با موضوع مدیریت بحران و سیستم های کنترل  

پاورپوینت فصل شانزدهم کتاب مباني سازمان و مديريت رضائیان با موضوع مديريت بحران و سیستم های کنترلدانلود پاورپوینت فصل شانزدهم کتاب مباني سازمان و مديريت رضائیان با موضوع مديريت بحران و سیستم های کنترل راهبردی، در قالب ppt و در 17 اسلاید، قابل ویرایش، شامل مقدمه، نوع شناسی بحران و طبقه بندی انواع بحران ها، مراحل اصلی برنامه ریزی برایدانلود ارزان فایل

ادامه مطلب  

دانلود فایل ( نقش و اهميت مديريت دانش در سازمان هاي يادگيرنده)  

امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شویدهموطن گرامی سلام.به صفحه ی دانلود _نقش و اهمیت مديريت دانش در سازمان های یادگیرنده_خوش امدید.امیدوارم بهره کافی را از نقش و اهمیت مديريت دانش در سازمان های یادگیرنده ببرید نقش و اهمیت مديريت دانش در سازمان های یادگیرنده، در قالب پی. دی. اف و در 9 صفحه، شاملچکیده، مقدمه، ادبیات نظری تحقیق، مديريت دانش، استراتژی های مديريت دانش، سازمان یادگیرنده، مديريت دانش و سازمان یادگیرنده،

ادامه مطلب  

دانلود نقش و اهميت مديريت دانش در سازمان هاي يادگيرنده - خرید آنلاین و دریافت  

نقش و اهمیت مديريت دانش در سازمان های یادگیرنده، در قالب پی. دی. اف و در 9 صفحه، شاملچکیده، مقدمه، ادبیات نظری تحقیق، مديريت دانش، استراتژی های مديريت دانش، سازمان یادگیرنده، مديريت دانش و سازمان یادگیرنده، جمع بندی و نتیجه گیری
ادامه مطلبmizbandll

ادامه مطلب  

پاورپوینت فصل یازدهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان با موضوع مدیریت بازار و بسیج منابع انسانی  

پاورپوینت فصل یازدهم کتاب مباني سازمان و مديريت رضائیان با موضوع مديريت بازار و بسیج منابع انسانیدانلود پاورپوینت فصل یازدهم کتاب مباني سازمان و مديريت رضائیان با موضوع مديريت بازار و بسیج منابع انسانی، در قالب ppt و در 21 اسلاید، قابل ویرایش، شامل مقدمه، مديريت بازار، انواع تقاضا و وظایف مدیر بازاریابی، تقاضای منفی، فقدان تقاضا، تقاضای پنهانسایت دوست داشتنی

ادامه مطلب  

خرید و دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی در مدیریت رفتار سازمانی  

هموطنان گرامی سلام.وقت بخیرهموطن گرامی سلام.به صفحه ی دانلود _مباني نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی در مديريت رفتار سازمانی_خوش امدید.امیدوارم بهره کافی را از مباني نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی در مديريت رفتار سازمانی ببرید مباني نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی در مديريت رفتار سازمانی
ادامه مطلبfinal96

ادامه مطلب  

پاورپوینت فصل چهارم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان با موضوع تصمیم گیری و حل مسأله  

پاورپوینت فصل چهارم کتاب مباني سازمان و مديريت رضائیان با موضوع تصمیم گیری و حل مسألهدانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب مباني سازمان و مديريت رضائیان با موضوع تصمیم گیری و حل مسأله، در قالب ppt و در 33 اسلاید، قابل ویرایش، شامل مقدمه، رابطه فراگرد تصمیم گیری و حل مسأله، فراگرد مسأله یابی در سازمان ها، مسأله یابی، مسأله یابیمدرسه آنلاین

ادامه مطلب  

 

سلام.به وبسایت ما خوش آمدید.با سلام،محصول دانلودی +{{برترین فایل دانلود پاورپوینت مديريت بازار و بسیج منابع انسانی (فصل یازدهم کتاب مباني سازمان و مديريت رضائیان)}}+آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل برترین فایل دانلود پاورپوینت مديريت بازار و بسیج منابع انسانی (فصل یازدهم کتاب مباني سازمان و مديريت رضائیان) و بررسی کامل هدایت میشوید دانلود پاورپوینت فصل یازدهم کتاب مباني سازمان و مديريت د

ادامه مطلب  

 

سلام.به وبسایت ما خوش آمدید.با سلام،محصول دانلودی +{{برترین فایل دانلود پاورپوینت مديريت بازار و بسیج منابع انسانی (فصل یازدهم کتاب مباني سازمان و مديريت رضائیان)}}+آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل برترین فایل دانلود پاورپوینت مديريت بازار و بسیج منابع انسانی (فصل یازدهم کتاب مباني سازمان و مديريت رضائیان) و بررسی کامل هدایت میشوید دانلود پاورپوینت فصل یازدهم کتاب مباني سازمان و مديريت د

ادامه مطلب  

پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان با موضوع هدایت از طریق ارتباطات  

پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب مباني سازمان و مديريت رضائیان با موضوع هدایت از طریق ارتباطاتدانلود پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب مباني سازمان و مديريت رضائیان با موضوع هدایت از طریق ارتباطات، در قالب ppt و در 23 اسلاید، قابل ویرایش، شامل مقدمه، فراگرد ارتباطات، ساده ترین فراگرد ارتباطی، عناصر فراگرد ارتباطات، عوامل ایجاد اختلال، ارتباطاتدانشگاه پویا

ادامه مطلب  

پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان با موضوع هدایت از طریق انگیزش  

پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب مباني سازمان و مديريت رضائیان با موضوع هدایت از طریق انگیزشدانلود پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب مباني سازمان و مديريت رضائیان با موضوع هدایت از طریق انگیزش، در قالب ppt و در 21 اسلاید، قابل ویرایش، شامل مقدمه، نحوه شکل گیری رفتار انسان، نظریه پردازی در مورد انگیزش، نظریه های تبیین کننده عوامل انگیزش،فایل کمکی

ادامه مطلب  

فایل سوم اصلاح شده درس مبانی سازمان و مدیریت دانشگاه بوعلی  

نکته: ضمن سلام به دانشجویان گرامی به استحضار می رساند با توجه به این که در اسلایدهای ابتدایی فایل سوم درس مباني سازمان چند عکس بی کیفیت وجود داشت. در لینک زیر این عکس های ناخوانا اصلاح شده است.
http://s7.picofile.com/file/8255278500/%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84_%D8%B3%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%B4%D8%AF%D9%87.ppt.html

ادامه مطلب  

برترین فایل معناي « اخلاقي بودن » يك فعل چيست و چگونه است كه يك كار انسان « اخلاقي » مي شود ؟  

دانلود تحقیق در مورد مديريت سازمان های ورزشی، در قالب word و در 135 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق: مديريت ورزشی: تمام جنبه های مديريتی در ورزشهای سازمان یافته و تجارت ورزشی را در بر می گیرد. متخصصان در این قلمرو با مديريت
ادامه مطلبdownload2018

ادامه مطلب  

منابع پیشنهادی آزمون دکتری مدیریت  

منابع پیشنهادی آزمون دکتری مديريت• زبان انگلیسی (ضریب 1)1. رضا خیرآبادی ، کتاب جامع آزمون زبان انگلیسی دکتری نیمه متمرکز، انتشارات کتابخانه فرهنگ2. کتاب 504 Essential Words3. کتاب Barron's essential words for the TOEFL
• استعداد تحصیلی (ضریب 1)1. احمد صداقت، GMAT استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مديريت ، انتشارات نگاه دانش2. هادی مسیح خواه و محمد وکیلی، استعداد تحصیلی ویژه آزمون دکتری ، کتابخانه فرهنگ
• روش تحقیق و آمار1. دكتر عادل آذر و منصور مومنی و سعید جعفری، آمار و

ادامه مطلب  

دانلود کتاب سازمان و مدیریت  

خوشحالم همه چیز در راه والاترین خیر وصلاح من پیش میرود.عنوان اصلی محصول : کتاب سازمان و مديريتسلام بر پژوهشگر گرامی ، شما برای دانلود فایل کتاب سازمان و مديريت به این صفحه هدایت شده اید.برای دانلود این فایل و مشاهده توضیحات کامل آن روی دکمه زیر کلیک کنید:سایت مجازی فایل

ادامه مطلب  

مدیریت وپست مدرنیسم  

مقدمه
پست‏ مدرنیسم نه صرفا یك دیدگاه خاص فلسفی، بلكه یك جریان عام اجتماعی و علمی در دهه‏ های اخیر است كه با مباني معرفت‏ شناختی و فلسفی خاص خود، در حوزه‏ های گوناگون علمی و نظریه ‏پردازی تاثیرگذار بوده است. تاثیر این جریان در حوزه نظریات مديريت در حدی است كه برخی محققان در تقسیم خود از نظریات مديريت، یك بخش را به نظریات پست ‏مدرن اختصاص داده ‏اند. نفی عقلانیت، رسمیت، و قانون‏ محوری در امور سازمانی، استفاده از استعاره‏ های متنوع و نرم ب

ادامه مطلب  

دانلود دانلود پاورپوینت ادراک (فصل سوم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان)  

خدایا تو را شکر می کنم که بی نهایت را خلق کردی و ما را از محدوده زمان و مکان آزاد نمودی و به بی نهایت اتصال دادی .عنوان اصلی محصول : دانلود پاورپوینت ادراک (فصل سوم کتاب مباني مديريت رفتار سازمانی دکتر رضائیان)سلام بر پژوهشگر گرامی ، شما برای دانلود فایل دانلود پاورپوینت ادراک (فصل سوم کتاب مباني مديريت رفتار سازمانی دکتر رضائیان) به این صفحه هدایت شده اید.برای دانلود این فایل و مشاهده توضیحات کامل آن روی دکمه زیر کلیک کنید:ایران دانش

ادامه مطلب  

پاورپوینت مدیریت تحول - مبانی تحول سازمان  

پاورپوینت مديريت تحول - مباني تحول سازمانبه سایت ما برای دانلود پاورپوینت مديريت تحول - مباني تحول سازمان خوش آمدید . امیدواریم فایل پاورپوینت مديريت تحول - مباني تحول سازمان برای پزوهش شما باشد .برای مشاهده توضیحات بیشتر درباره محتویات این فایل ، روی دکمه قرمز رنگ زیر کلیک کنید :مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود مارال فایل

ادامه مطلب  

دانلود مقاله تعریف، مبانی، انواع مدیریت تعارض در سازمان ها  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}
دانلود مقاله تعریف، مباني، انواع مديريت تعارض در سازمان ها
در دنیای شگرف امروزی تعارض‌ چه به عنوان امری مطلوب یا امری نامطلوب در زندگی‌ فردی‌ و سازمانی‌ اجتناب ناپذیر شده است. تعارض‌ در نتیجه‌ی محیط رقابتی و به‌ شكلهای‌ مختلف‌ درون‌فردی‌، بین‌ فر

ادامه مطلب  

دوره های گروه MBA - DBA - mini MBA آکادمی توف اینترنشنال  

  دوره های گروه MBA - DBA - mini MBA آکادمی توف اینترنشنال


گرایش های  MBA و DBA و مینی MBA:
اجرایی
بازاریابی
مديريت منابع انسانی
مديريت پروژه
مديريت كیفیت
مديريت فناوری و نوآوری
مديريت استراتژیک
مديريت مالی
مديريت بازرگانی
مديريت تولید
کارآفرینی
لجستیک
...
 
 
 
 

سرفصل های MBA اجرایی: 
(سایر سرفصل ها بر اساس گرایش تدوین شده اند)
روش تحقیقمباني سازمان و مديريتمديريت منابع انسانی و رفتار سازمانیمديريت تحول سازمانیبرنامه ریزی استراتژیکمديريت مالی و ا

ادامه مطلب  

پاورپوینت مدیریت بهره وری فرد و سازمان (فصل سیزدهم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان)  

پاورپوینت مديريت بهره وری فرد و سازمان (فصل سیزدهم کتاب مباني مديريت رفتار سازمانی دکتر رضائیان)به سایت ما برای دانلود پاورپوینت مديريت بهره وری فرد و سازمان (فصل سیزدهم کتاب مباني مديريت رفتار سازمانی دکتر رضائیان) خوش آمدید . امیدواریم فایل پاورپوینت مديريت بهره وری فرد و سازمان (فصل سیزدهم کتاب مباني مديريت رفتار سازمانی دکتر رضائیان) برای پزوهش شما باشد .برای مشاهده توضیحات بیشتر درباره محتویات این فایل ، روی دکمه قرمز رنگ زیر کلیک

ادامه مطلب  

فروش فایل دانلود پاورپوینت مدیریت رفتارهای سیاسی در سازمان  

ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیمهموطن گرامی سلام.به صفحه ی دانلود _دانلود پاورپوینت مديريت رفتارهای سیاسی در سازمانوش امدید.امیدوارم بهره کافی را از دانلود پاورپوینت مديريت رفتارهای سیاسی در سازمان ببرید عنوان دانلود پاورپوینت مديريت رفتارهای سیاسی در سازماندسته مديريت ( رفتار سازمانی)فرمت پاورپوینتتعداد اسلاید 25در این فایل بصورت جامع به بررسی مديريت رفتارهای سیاسی در سازمانها پرداخته ایم این فایل شامل بخشهای زیر استمديريت ر

ادامه مطلب  

فروش فایل دانلود پاورپوینت مدیریت رفتارهای سیاسی در سازمان  

ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیمهموطن گرامی سلام.به صفحه ی دانلود _دانلود پاورپوینت مديريت رفتارهای سیاسی در سازمانوش امدید.امیدوارم بهره کافی را از دانلود پاورپوینت مديريت رفتارهای سیاسی در سازمان ببرید عنوان دانلود پاورپوینت مديريت رفتارهای سیاسی در سازماندسته مديريت ( رفتار سازمانی)فرمت پاورپوینتتعداد اسلاید 25در این فایل بصورت جامع به بررسی مديريت رفتارهای سیاسی در سازمانها پرداخته ایم این فایل شامل بخشهای زیر استمديريت ر

ادامه مطلب  

خرید آنلاین مقاله سیستم اطلاعات مدیریت و اثربخشی سازمان  

دانلود مقاله با موضوع سیستم اطلاعات مديريت و اثربخشی سازمان، در قالب word و در 18 صفحه، قابل ویرایش، شامل چکیده، مقدمه مفهوم سیستم اطلاعات مديريت، مديريت، اطلاعات، سیستم های اطلاعاتی مديريتی، ویژگی های MIS، پیشینه تحقیق، نتیجه گیری
ادامه مطلبرنگین کمان

ادامه مطلب  

B-day!  

In about 10 days it's gonna be my B-day! Yay! I'm getting older and older *sigh* But I really gave up after turning 20. It's just a number why would it hurt. If I live a healthy lifestyle I would turn 100 someday. So, setting that aside last night I've been to a bookstore and I was looking for a writing guide. There I found a book called Rashoumon and I was totally going to scream. You ask why? The writer, Ryounosuke Akutagawa is one of my favorite characters in an anime called Bungou Stray Dogs. Unbelievably all the characters in that anime have the names and characteristics of the 90s writers plus their special powers are named after their stories and books! Just how cool is that? Therefore I've started to hunt down every one of them and I'm going to read all their works/special powers!

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1